ผู้ช่วยการเล่นระยะไกล
แคสต์หน้าจอจากอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์สวมศีรษะ PICO
ผู้ช่วยการเล่นระยะไกลสามารถสตรีมวิดีโอแบบไร้สายจากพีซีของคุณไปยังอุปกรณ์สวมศีรษะ PICO แบบออลอินวันเพื่อดูผ่านเครือข่าย Wi-Fi แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถคัดลอกวิดีโอความละเอียดสูงที่มีขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์สวมศีรษะแบบออล-อิน-วันได้เนื่องจากไฟล์ขนาดที่ใหญ่ หากคุณต้องการข้ามขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์สวมศีรษะ โปรดดาวน์โหลดและลองใช้
รองรับชุดหูฟังทั้งหมด
เอกสารการเผยแพร่
เวอร์ชัน1.2.1.3
วันที่:2022-06-22
ขนาดไฟล์22.8MB
มีอะไรใหม่
รองรับการจัดการอุปกรณ์ PICO VR เช่น การดาวน์โหลดบันทึกสื่อจากอุปกรณ์ VR และตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์
ข้อกำหนด
การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และระบบชุดหูฟัง
PICO4/Neo3 Link, Neo3 Pro/Pro Eye
Windows 7 ขึ้นไป